Brede dialoog

De rol van de arts in 2040

Wil je op de hoogte worden gehouden van de activiteiten die we organiseren en de resultaten?

een visie in wording

In de samenleving en in de zorg verandert er de komende decennia veel. We staan aan de vooravond van een moderne, gezonde zorg. Veel van de veranderingen hebben invloed op de rol van de arts. Artsen zullen in 2040 in elk geval veel meer lokaal en regionaal samen gaan werken met hun patiënten en met andere disciplines. Ook komen uiteenlopende technologische ontwikkelingen op hen af, waartoe zij zich te verhouden hebben.

Het is dan ook een logische stap om in een co-creatieproces met een breed scala aan partijen een visie op de rol van de arts in de toekomst te ontwikkelen. Om ervoor te zorgen dat de wijze waarop artsen hun professie uitoefenen, blijft aansluiten op de voortschrijdende technologische en medische ontwikkelingen en wat in de samenleving en in de gezondheidszorg van hen wordt verwacht.

voor welke keuzes staan we?

Wij willen een brede dialoog op gang brengen. De uitkomsten gebruiken wij om (toekomstige) artsen te inspireren en politici, beleidsmakers en partners bewust te maken van de keuzes waar wij met elkaar voor staan!

In diverse bijeenkomsten gaan we op zoek naar de ‘common ground’: de overlap in alle visies op de rol van de arts in de toekomstige zorg, zijn kernwaarden en verhouding tot de samenleving. Daarbij staan twee vragen centraal:

  • Wat maakt een arts een arts in 2040?
  • Waarvoor heb je een arts in 2040 nodig?

Ieders bijdrage aan een verdere invulling en uitwerking van de visie is welkom. We nodigen je dan ook van harte uit bij te dragen.

het vertrekpunt van de dialoog

Het vertrekpunt voor de dialoog over de rol van de arts in 2040 is deze praatplaat. De plaat is gebaseerd op kenmerken van de toekomstige zorg die zijn gedestileerd uit de bestaande toekomstvisies van de federatiepartners van de KNMG, de hoofdlijnenakkoorden medisch-specialistische zorg en huisartsenzorg 2019-2022, het pact ouderenzorg 2018, en rapporten zoals ‘De Juiste Zorg op de Juiste Plek – wie durft?’ en ‘Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018’. De opgenomen kenmerken kwamen in verschillende documenten terug.

Wie is eigenaar van deze brede dialoog?

De KNMG heeft een regiegroep in het leven geroepen, waarmee zij gezamenlijk de dialoog organiseert. Hieraan nemen deel:

René Héman (voorzitter)
Lisette Keppel
Nieske Heerema
Kèren Zaccai
Edin Hajder
Ruud van Gilst
Fenne de Kok
Amir Abdelmoumem
Sanne Kox
Illja Soffer
Inez de Beaufort
Henk Bakker
Mike Rozijn
Astraia Rühl
Eric van Wijlick (projectleider)

arts M&G en bedrijfsarts, voorzitter artsenfederatie KNMG
huisarts  
specialist ouderengeneeskunde
aios urologie en voorzitter De Jonge Specialist
plastisch chirurg
kinderarts
aios verzekeringsgeneeskunde en bestuurslid LOSGIO
voorzitter De Geneeskundestudent
student geneeskunde
directeur Ieder(in)
hoogleraar ethiek Erasmus MC
voormalig voorzitter Verpleegkundigen&Verzorgenden Nederland (V&VN)
secretaris College Geneeskundig Specialismen (CGS) KNMG
algemeen directeur artsenfederatie KNMG
beleidscoördinator artsenfederatie KNMG

De KNMG heeft een regiegroep in het leven geroepen, waarmee zij gezamenlijk de dialoog organiseert. Hieraan nemen deel:

René Héman (voorzitter) – arts M&G en bedrijfsarts, voorzitter artsenfederatie KNMG
Lisette Keppel – huisarts
Nieske Heerema – specialist ouderengeneeskunde
Kèren Zaccai – aios urologie en voorzitter De Jonge Specialist
Edin Hajder – plastisch chirurg
Ruud van Gilst – kinderarts
Fenne de Kok – aios verzekeringsgeneeskunde en bestuurslid LOSGIO
Amir Abdelmoumem – voorzitter De Geneeskundestudent
Sanne Kox – student geneeskunde
Illja Soffer – directeur Ieder(in)
Inez de Beaufort – hoogleraar ethiek Erasmus MC
Henk Bakker – voormalig voorzitter Verpleegkundigen&Verzorgenden Nederland (V&VN)
Mike Rozijn – secretaris College Geneeskundig Specialismen (CGS) KNMG
Astraia Rühl – algemeen directeur artsenfederatie KNMG
Eric van Wijlick (projectleider) – beleidscoördinator artsenfederatie KNMG

ontvang onze nieuwsbrief