Resultaten

downloads

Wil je op de hoogte worden gehouden van de activiteiten die we organiseren en de resultaten?

Trends en ontwikkelingen

Het vertrekpunt voor de dialoog over de rol van de arts in 2040 is dezepraatplaat. De plaat is gebaseerd op kenmerken van de toekomstige zorg die zijn gedestileerd uit de bestaande toekomstvisies van de federatiepartners van de KNMG, de hoofdlijnenakkoorden medisch-specialistische zorg en huisartsenzorg 2019-2022, het pact ouderenzorg 2018, en rapporten zoals ‘De Juiste Zorg op de Juiste Plek – wie durft?’ en ‘Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018’. De opgenomen kenmerken kwamen in verschillende documenten terug.

congres KNMG 170 jaar

Deze poster is tot stand gekomen tijdens het congres KNMG 170 jaar. Meer dan 70 artsen gaven hier input op de rol van de arts in 2040.

visie in wording

In een co-creatieproces met 50 verschillende partijen is een start gemaakt om een visie op de rol van de arts in de toekomst te ontwikkelen. De bijeenkomst werd gehouden in oktober 2019.

ontvang onze nieuwsbrief